top of page

Past Events

Peter Paul Azzopardi wins a difficult 4th and last match followed by Carmel and Adrian


Il-lum kelna r-raba u l-ahhar sajda mit-tielet parti tal-kampjonat individwali fejn ghal dawn l-erba sajdiet seta jsir biss sajd bis-sufrun. Is-sajda saret gewwa l-bacir (Bormla) f'temp u kundizjonijiet xejn favorevoli. Bhala rebbieh ta' din il-kompetizjoni kelna lil Peter Paul Azzopardi b'qabda ta 1kg 185gr fit-tieni post indaqs kelna lil Carmel Spiteri u lil Adrian Nelson b'740gr Bhala hut inqabdu ftit sawrell u xi mulett . Dan il-kamjonat huwa sponsorjat bhala vouchers minn Fishin Fever Rabat Ellevi Fishing - MALTA u trofej minn Sports Experience Trophies & Awards ta Alex Debono

Recent Posts
bottom of page